Kontakt

Fyrisvallens förskola
Ringgatan 6
752 17 Uppsala
Öppettider: 07.00-17.00

Avdelningarnas direktnummer:

Gullvivan: 018-727 65 54. Sms 076-779 74 84

Solrosen: 018-727 65 55. Sms 076-779 74 83

Sjukanmälan: Ring eller sms till respektive avdelning

 

Biträdande förskolechef: Sara Rostvik

Telefon: 018-727 75 77 

E-post: sara.rostvik@uppsala.se

Förskolechef: Christina Viklund

E-post: christin.viklund@uppsala.se